Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти

  • 1
    Заява
  • 2
    Документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії