Виділення номерного ресурсу

Назва послуги: Виділення номерного ресурсу

Адміністративний збір: За виділення номерного ресурсу справляється плата в розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1147 «Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення», що додається до цієї інформаційної картки. Плата за виділення номерного ресурсу вноситься протягом 30 днів після отримання оператором телекомунікацій повідомлення про прийняття НКРЗІ рішення про виділення номерного ресурсу

Строк надання послуги: Рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу приймається НКРЗІ протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації заяви в НКРЗІ. Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ надсилається повідомлення про прийняте рішення. Протягом 30 днів після отримання повідомлення про прийняття рішення НКРЗІ вноситься плата за виділення номерного ресурсу. Протягом трьох днів після надання оригіналів документів, що підтверджують внесення плати за виділення номерного ресурсу оформляється дозвіл на використання номерного ресурсу.

Результат надання: Виділення номерного ресурсу та видача дозволу на його використання

Способи отримання результату: Дозвіл на використання номерного ресурсу видається заявнику за умови пред’явлення документу, який підтверджує повноваження особи на отримання такого дозволу (довіреність), документу, що посвідчує особу, та надання оригіналу документу, що підтверджує внесення плати за виділення номерного ресурсу. Подані до НКРЗІ документи повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються українською мовою. Не допускається надання одного комплекту документів по різних типах заяв та видах номерного ресурсу.

Підстави для відмови: 1. Недостовірність даних у заяві оператора та доданих до неї документах. 2. Невідповідність заявленого номерного ресурсу положенням ліцензії заявника на провадження певного виду діяльності. 3. Неефективність використання раніше виділеного номерного ресурсу на території, на якій заявлене виділення. Неефективним використанням раніше виділеного номерного ресурсу вважається надання оператором споживачам менше 75% раніше виділених обсягів номерного ресурсу. 4. Порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу. 5. Ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення про виявлені порушення. 6. Відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій території. 7. Відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу в Національному плані нумерації.

Порядок оскарження: Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про адміністративні послуги» дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.