Дострокове впровадження нової радіотехнології

Назва послуги: Дострокове впровадження нової радіотехнології

Адміністративний збір: Послуга платна. Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №200 "Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України"

Строк надання послуги: Рішення НКРЗІ про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології та видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України протягом 60 календарних днів від дати реєстрації заяви.

Результат надання: Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після сплати).

Способи отримання результату: Копія рішення НКРЗІ про надання згоди на дострокову зміну радіотехнології або про відмову в наданні такої згоди надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття. Отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

Підстави для відмови: Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 1)заявник не виконав умови чинної ліцензії; 2) заявник не підтвердив фінансову та технічну спроможність щодо впровадження нової радіотехнології

Порядок оскарження: В судовому порядку