Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот (за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

Назва послуги: Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот (за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

Адміністративний збір: Послуга платна. Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

Строк надання послуги: Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот приймається НКРЗІ протягом 60 календарних днів від дня надходження заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення подовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

Результат надання: Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після сплати).

Способи отримання результату: Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

Підстави для відмови: Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 1) невідповідність змісту поданих документів Плану використання радіочастотного ресурсу України; 2) невиконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР; 3) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії; 4) невідповідність заявника та поданих документів вимогам ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом; 5) раніше прийняте рішення щодо видачі ліцензії на смугу радіочастот, що заявляється (у разі визначення Планом використання радіочастотного ресурсу України виключного права користування частотами), крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закону; 6) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах, крім випадків, передбачених статтею 38 цього Закон

Порядок оскарження: Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про відмову у видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот може бути оскаржено в судовому порядку