Продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Назва послуги: Продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Адміністративний збір: Послуга платна. Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

Строк надання послуги: Рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії або про відмову в продовженні терміну її дії повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви із зазначенням підстав відмови.

Результат надання: Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після сплати).

Способи отримання результату: Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на користування радіочастотного ресурсу України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

Підстави для відмови: Відповідно до частини другої статті 37 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»: не має права відмовити в продовженні терміну дії ліцензії, якщо ліцензіатом виконуються всі умови, зазначені в ліцензії, або ці умови не виконані з причин, які не залежали від користувача. Винятком є випадки, коли у смугах частот для радіотехнологій, зазначених у ліцензії, Планом використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ) не передбачено подальше використання зазначених радіотехнологій.

Порядок оскарження: В судовому порядку