Оформлення та видача посвідчення про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів

Назва послуги: Оформлення та видача посвідчення про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів

Адміністративний збір: 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги: Тривалість проведення попередньої експертизи в галузі державного експортного контролю (за результатами якої Держекспортконтроль реєструє суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів) не повинна перевищувати 30 днів з дати подання усіх необхідних документів до Держекспортконтролю, а в разі виникнення потреби у додатковому міжвідомчому узгодженні – після завершення такого узгодження, але рішення у такому разі про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію не може перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів. До строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний для одержання від суб’єкта додаткової інформації

Результат надання: Посвідчення про реєстрацію разом з роз’ясненням про особливості здійснення міжнародних передач товарів

Способи отримання результату: Посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів отримується уповноваженим представником суб’єкта господарювання безпосередньо в Держекспортконтролі. Для отримання посвідчення необхідно: 1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги: оригінал платіжного доручення або його копію, засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта; або оригінал квитанції про сплату; 2) надати довіреність суб’єкта господарювання, оформлену на ім’я його уповноваженого представника; 3) уповноважений представник суб’єкта господарювання повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Підстави для відмови: У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється Держекспортконтролем у разі: припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб’єкта господарювання; встановлення, що посвідчення або відповідні роз'яснення до нього надані на підставі недостовірних даних

Порядок оскарження: Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: