Видача ліцензії на імпорт товарів

Назва послуги: Видача ліцензії на імпорт товарів

Адміністративний збір: До припинення чи скасування воєнного стану в Україні збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) товарів не справляється (відповідно до постанови КМУ від 10 березня 2022 р. № 241). Адміністративний збір за видачу ліцензії: у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень.

Строк надання послуги: Не повинен перевищувати 30 днів від дати одержання заявки

Результат надання: Ліцензія на імпорт товарів

Способи отримання результату: Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Мінекономіки або уповноважених структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій оригіналу документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. Уповноважені структурні підрозділи обласних та Київської міської державних адміністрацій видають ліцензію на імпорт товарів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на імпорт яких установлено кількісні обмеження (квоти). У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам. У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати їх одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та більше 60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно Ліцензія видається вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Мінекономіки або уповноважених структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій довіреності чи копії довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку, на її одержання та пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі ліцензії суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності може бути прийняте в разі: 1. подання документів, зазначених у пункті 2 Положення про порядок ліцензування імпорту товарів, з порушенням вимог щодо комплектності; 2. невідповідності поданих документів законодавству України; 3. вичерпання встановленої квоти на відповідні товари (у разі застосування процедури розгляду заявок у порядку їх надходження); 4. застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); 5. дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань; 6. порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності 7. відсутність погоджень Державного агентства резерву і Міністерства аграрної політики та продовольства (у разі видачі ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти).

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: