Видача висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

Назва послуги: Видача висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів розглядаються подані документи та приймається рішення про видачу висновку або відмову в його видачі

Результат надання: Висновок або відмова у наданні висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.

Способи отримання результату: Висновок видається особі, або уповноваженому представникові резидента за умови подання до Мінекономіки оригіналу довіреності, що засвідчує право на одержання висновку, та документа, що посвідчує особу представника. Видача висновку, оформленого в електронній формі, здійснюється шляхом його надсилання через Портал електронних сервісів Мінекономіки до персонального кабінету резидента (за його наявності), зазначеного у заяві на одержання висновку, протягом одного робочого дня з дня видачі висновку. Повідомлення про відмову у видачі висновку надсилається резиденту поштою на адресу його місцезнаходження та/або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки до персонального кабінету резидента (за його наявності) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відмову у видачі висновку. За вибором резидента повідомлення про відмову у видачі висновку може бути отримано резидентом особисто.

Підстави для відмови: У поданих резидентом документах виявлено недостовірну інформацію; Документи подано з порушенням вимог, зазначених у пункті 3 Порядку, в тому числі вимог щодо комплектності та оформлення документів; Заява, додані до неї документи (документ) підписані (засвідчені) особою, яка не має на це повноважень; У зовнішньоекономічному договорі (контракті) відсутні істотні умови договору, передбачені законодавством; Операція резидента з експорту (імпорту) товарів не належить до окремої операції, визначеної пунктом 2 Порядку; Операція резидента здійснюється з товарами, що включені до переліку товарів, за якими звернення про видачу висновку залишаються без розгляду, згідно з додатком; Продовження строків розрахунків виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) за операцією з експорту (імпорту) товарів зумовлено форс-мажорними обставинами; У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про резидента або наявні відомості про його припинення.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: