Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів

 • 1
  Звернення суб'єкта господарювання стосовно необхідності списання багаторічних насаджень
 • 2
  Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання багаторічних насаджень
 • 3
  Відомість про багаторічні насадження, що пропонуються до списання, за даними бухгалтерського обліку
 • 4
  Акт інвентаризації багаторічних насаджень, які пропонуються до списання
 • 5
  Акт на списання багаторічних насаджень, складений комісією суб’єкта господарювання зі списання багаторічних насаджень
 • 6
  Відомість про наявність обмежень чи обтяжень стосовно розпорядження багаторічними насадженнями, що пропонуються до списання
 • 7
  Для дострокового списання багаторічних насаджень внаслідок форс-мажорних обставин подаються висновки наукових закладів та проектних організацій, довідки центрів з гідрометеорології, інші підтверджуючі документи про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України (додатково подаються)