Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Назва послуги: Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з: - дня одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 16 Закону; - дня виявлення підстав, передбачених пунктом 4 частини другої статті Закону. Ліцензія вважається анульованою з дня, коли ліцензіат дізнався чи повинен був дізнатися про анулювання ліцензії, але у строк, не менший за один тиждень з дня прийняття органом ліцензування рішення про анулювання виданої йому ліцензії.

Результат надання: Рішення про анулювання ліцензії

Способи отримання результату: Відповідно до частини другої статті 18 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” прийняті органом ліцензування рішення вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру відомості щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на наступних робочий день розміщуються на офіційному веб-сайті СБ України в підрозділі “Ліцензування. Рішення органу ліцензування” розділу “Нормативно-правова база” вкладці “Про СБ України”.

Підстави для відмови: .

Порядок оскарження: Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 5 Закону України " Про ліцензування видів господарської діяльності" розгляд апеляцій та інших скарг ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування здійснює Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування