Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Назва послуги: Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів.

Результат надання: Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, або повідомлення про залишення документів без розгляду.

Способи отримання результату: Особисто/через уповноважену особу/ поштою

Підстави для відмови: Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу; документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною першою статті 8 Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; рішення щодо припинення юридичної особи оформлено з порушенням вимог, які встановлені частиною третьою статті 34 Закону України від 15.05.2003 № 755-ІУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; документи подані не у повному обсязі; рішення щодо припинення юридичної особи не містить відомостей про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок або строк заявления кредиторами своїх вимог або якщо такий строк не відповідає закону.

Порядок оскарження: В порядку адміністративного судочинства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: