Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата - один прожитковий мінімум для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії (розмір плати за видачу ліцензії встановленно статтею 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»). Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Строк надання послуги: Cтрок прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання: Прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду.

Способи отримання результату: Рішення про видачу ліцензії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки www.me.gov.ua у розділі “Діяльність”, рубриці “Трудова міграція”, підрубрики “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном”. Подача документів необхідних для отримання послуги може здійснюватись: нарочно, поштовим відправленням, в електронній формі. Увага! Документи, які існують тільки в паперовій формі, додаються у форматі PDF із накладенням на них електронного цифрового підпису. Копії складених іноземною мовою реєстраційних документів іноземного суб’єкта господарювання, засвідчуються згідно із законодавством держави їх видачі та легалізуються в консульській установі України (або засвідчуються в посольстві відповідної держави в Україні та легалізуються в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше). Копії реєстраційних документів іноземного суб’єкта господарювання та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою засвідчуються нотаріально

Підстави для відмови: Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії; 3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії; 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно із Законом; 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом; 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення; 5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”

Порядок оскарження: До спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Скарги розглядаються Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: