Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Назва послуги: Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання: Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Способи отримання результату: За вибором здобувача ліцензії: 1) нарочно; 2) поштовим відправленням (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії); 3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку. При подачі документів в електронній формі на отримання ліцензії слід пам’ятати, що згідно до вимог Постанови КМУ від 24 травня 2017 року № 363 - "документи, які існують тільки в паперовій формі, до заяви додаються у форматі PDF із накладенням на них електронного цифрового підпису".

Підстави для відмови: Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі; 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом; 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом; 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: Відповідно до статті 5 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” здобувач ліцензії має право подати апеляцію щодо прийнятого органом ліцензування рішення до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (Державна регуляторна служба України). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість. Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення. Розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: