Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Назва послуги: Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів

Строк надання послуги: Cтрок прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.Увага! Документи, які існують тільки в паперовій формі, додаються у форматі PDF із накладенням на них електронного цифрового підпису. Копії складених іноземною мовою реєстраційних документів іноземного суб’єкта господарювання, засвідчуються згідно із законодавством держави їх видачі та легалізуються в консульській установі України (або засвідчуються в посольстві відповідної держави в Україні та легалізуються в МЗС, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше). Копії реєстраційних документів іноземного суб’єкта господарювання та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою засвідчуються нотаріально

Результат надання: Рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (наказ Мінекономіки)

Способи отримання результату: Рішення про видачу ліцензії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки www.me.gov.ua у розділі “Діяльність”, рубриці “Трудова міграція”, підрубрики “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном”

Підстави для відмови: Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії; 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом; 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених частиною п’ятою статті 13 Закону; 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Порядок оскарження: До спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Скарги розглядаються Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: