Реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (корпоративного інвестиційного фонду)

Назва послуги: Реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (корпоративного інвестиційного фонду)

Адміністративний збір: Безоплатно. Якщо зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування пов’язані з наступним випуском цінних паперів - справляється державне мито. 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року (у випадку, коли зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ пов’язані з наступним випуском цінних паперів ІСІ);

Строк надання послуги: 30 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів.

Результат надання: Зареєстровані зміни до проспекту емісії цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі заміни свідоцтва). Зареєстровані зміни до регламенту (у разі реєстрації змін до регламенту)

Способи отримання результату: Отримання оригіналів документів здійснюється керівником заявника особисто або через уповноважену особу

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: