Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Назва послуги: Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 5 робочих днів

Результат надання: Реєстрація декларації

Способи отримання результату: Особливості подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці через Протал електронних сервісів Мінекономіки у період воєнного стану: На період дії воєнного стану постановою КМУ від від 24.03.2022 № 357 "Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану" внесено зміни у надання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюються роботодавцем, виробником або постачальником на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Декларація за встановленою формою згідно з додатком 8 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки подається у двох екземплярах, за місцезнаходженням юридичної особи або фізичної особи - підприємця не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Підстави для відмови: Відмова у реєстрації декларації не допускається, документи повертаються без розгляду у разі незаповнення полів, зазначення робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, які не включено до групи Б переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2) та групи Б переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 77.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: