Видача свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Назва послуги: Видача свідоцтва про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Заява та додані до неї документи розглядаються в місячний строк з дня надходження документів. Суб’єктом надання адміністративної послуги приймається рішення про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, про що заявнику надсилається письмове повідомлення протягом трьох робочих днів. Після прийняття рішення про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення заявникові видається свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження заявника, за заявою заявника, викладеній у довільній формі, протягом п’яти робочих днів видається нове свідоцтво. Раніше видане свідоцтво повертається до суб’єкта надання адміністративної послуги протягом п’яти робочих днів з дня отримання заявником нового свідоцтва.

Результат надання: Свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Способи отримання результату: Свідоцтво видається безпосередньо заявнику або уповноваженій особі, за умови подання відповідних документів, що підтверджують її повноваження.

Підстави для відмови: У випадку ненадання, подання неповних чи неналежним чином оформлених документів, суб’єкт надання адміністративної послуги надсилає суб'єкту звернення відповідний запит. Суб'єкт звернення протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання письмового запиту надає необхідні документи. У випадку ненадання суб'єктом звернення необхідних документів суб’єкт надання адміністративної послуги відмовляє у наданні адміністративної послуги та відповідно у внесенні відомостей до Реєстру, про що повідомляє суб'єкта звернення.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: