Реєстрація географічного зазначення

Назва послуги: Реєстрація географічного зазначення

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Державне мито за реєстрацію географічного зазначення сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 р. № 7-93. Розмір державного мита за реєстрацію географічного зазначення становить: для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, – 200 доларів США.

Строк надання послуги: Державна реєстрація географічного зазначення здійснюється протягом місяця від дати надходження документів про сплату державного мита за реєстрацію і сплати збору за публікацію про реєстрацію.

Результат надання: Державна реєстрація географічного зазначення.

Способи отримання результату: Для державної реєстрації географічного зазначення заявка на реєстрацію географічного зазначення має пройти відповідні процедури (проведення експертизи заявки, публікація відомостей про заявку в офіційному бюлетені) відповідно до Закону України "Про правову охорону географічних зазначень"). На підставі експертного висновку ДП "Український інститут інтелектуальної власності" приймає рішення про реєстрацію географічного зазначення. Державна реєстрація географічного зазначення здійснюється протягом місяця від дати надходження документів про сплату державного мита за реєстрацію і сплати збору за публікацію про реєстрацію. Заява про реєстрацію географічного зазначення (назви місця походження товару), в якій необхідно вказати заявника (заявників), його адресу та спеціально уповноважені органи, які перевіряють відповідність товару специфікації товару. Право на державну реєстрацію географічного зазначення має об’єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем. При цьому об’єднання осіб означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми або складу. Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення у разі, якщо: вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар та/або видобуває, та/або переробляє сировину для товару та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення; географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.

Підстави для відмови: Відсутність сплати державного мита за реєстрацію географічного зазначення або невідповідність сплаченого мита встановленому розміру. Рішення про відмову в реєстрації географічного зазначення приймається, якщо за результатами експертизи заявки визначено, що заявнику не може бути надано право на реєстрацію географічного зазначення, або у разі надходження заперечення проти реєстрації і визнання його слушним.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: