Видача дубліката свідоцтва на компонування напівпровідникових виробів

Назва послуги: Видача дубліката свідоцтва на компонування напівпровідникових виробів

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Збір за видачу дубліката свідоцтва становить 200 гривень.

Строк надання послуги: Видача дубліката свідоцтва здійснюється Національним органом інтелектуальної власності протягом місяця з дати надходження клопотання про його видачу та підтвердження внесення плати за надання адміністративної послуги.

Результат надання: Видача дубліката свідоцтва на компонування або відмова у видачі дубліката свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

Способи отримання результату: Задля отримання дублікату свідоцтва на компонування напівпровідникових виробів необхідно звернутись до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" з відповідним клопотанням. Клопотання повинне містити: номер свідоцтва, номер заявки, дату подання заявки, назву компонування, ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне найменування юридичної особи - власника (власників) свідоцтва, його адресу, адресу для листування, причину, з якої подається клопотання про видачу дубліката свідоцтва (втрата чи зіпсування). Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.. Дублікат свідоцтва видається власнику свідоцтва особисто або надсилається за адресою для листування. Дублікат свідоцтва надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреність).

Підстави для відмови: 1. Невідповідність клопотання вимогам щодо його оформлення 2. Ненадходження плати за видачу дубліката свідоцтва. 3. Невідповідність плати за видачу дубліката свідоцтва встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: