Видача дубліката свідоцтва України на торговельну марку

Назва послуги: Видача дубліката свідоцтва України на торговельну марку

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Збір за видачу дубліката свідоцтва становить 200 гривень.

Строк надання послуги: Видача дубліката свідоцтва здійснюється протягом місяця від дати надходження клопотання про його видачу та підтвердження внесення плати за надання адміністративної послуги.

Результат надання: Видача дубліката свідоцтва України на торговельну марку або відмова у видачі дубліката свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

Способи отримання результату: Дублікат свідоцтва видається власнику свідоцтва або надсилається за адресою для листування. Дублікат свідоцтва надають на паперовому носієві уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреність).

Підстави для відмови: 1. Невідповідність клопотання про видачу дубліката свідоцтва вимогам щодо його оформлення. 2. Ненадходження плати за видачу дубліката свідоцтва. 3. Невідповідність плати за видачу дубліката свідоцтва встановленому розміру.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: