Видача свідоцтва на промисловий зразок

Назва послуги: Видача свідоцтва на промисловий зразок

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 17.; Державне мито за видачу свідоцтва сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93. Розмір державного мита за видачу свідоцтва становить: для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, – 100 доларів США.

Строк надання послуги: Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.

Результат надання: Видача свідоцтва України на промисловий зразок або відмова у видачі свідоцтва. Якщо право на одержання одного й того самого свідоцтва мають декілька осіб, то видається одне свідоцтво.

Способи отримання результату: Для отримання рішення про видачу свідоцтва особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право, або його довірена особа подає заявку про видачу свідоцтва. Для отримання свідоцтва заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (проведення експертизи заявки, тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". На підставі експертного висновку приймається рішення про видачу свідоцтва. Державна реєстрація свідоцтва здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу свідоцтва. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва. Видача свідоцтва здійснюється ДП "Український інститут інтелектуальної власності" у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні. У разі якщо право на одержання одного й того самого свідоцтва мають декілька осіб, видається одне свідоцтво. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, особисто або надсилається за адресою для листування; патент надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Підстави для відмови: Невідповідність плати за видачу свідоцтва встановленому розміру; ненадходження документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу патенту протягом трьох місяців з дати надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва. Також, рішення про відмову у видачі свідоцтва приймається, якщо заявлений промисловий зразок не відповідає умовам надання правової охорони

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: