Видача патенту на промисловий зразок

Назва послуги: Видача патенту на промисловий зразок

Адміністративний збір: Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, – 100 доларів США.

Строк надання послуги: Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.

Результат надання: Патент на промисловий зразок. Якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, то видається один патент.

Способи отримання результату: Патент видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Патент надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Підстави для відмови: 1. Ненадходження плати за видачу патенту у строк, встановлений статтею 16 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». 2. Невідповідність плати за видачу патенту встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: