Видача патенту на промисловий зразок

Назва послуги: Видача патенту на промисловий зразок

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 17.; Державне мито за видачу патенту сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93. Розмір державного мита за видачу патенту становить: для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, – 100 доларів США.

Строк надання послуги: Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.

Результат надання: Видача патенту України на промисловий зразок або відмова у видачі патенту. Якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, то видається один патент.

Способи отримання результату: Для надання адміністративної послуги заявка на видачу патенту має пройти відповідні процедури (проведення експертизи заявки, тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". На підставі висновку закладу експертизи приймається рішення про видачу патенту. Державна реєстрація патенту здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу патенту. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту. Реквізити рахунку для сплати державного мита за видачу патенту надсилаються заявнику разом із рішенням про видачу патенту . Патент видається особі, яка має право на його одержання, особисто або надсилається за адресою для листування. Патент надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Підстави для відмови: Невідповідність плати за видачу патенту встановленому розміру; ненадходження документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту протягом трьох місяців з дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Також, рішення про відмову у видачі патенту приймається, якщо заявлений промисловий зразок не відповідає умовам надання правової охорони.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: