Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

Назва послуги: Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

Адміністративний збір: 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для фізичних осіб; 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для юридичних осіб

Строк надання послуги: Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір здійснюється у місячний термін.

Результат надання: Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір або відмова у видачі дубліката свідоцтва.

Способи отримання результату: Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір здійснюється у місячний термін від дати одержання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" клопотання. У клопотанні необхідно зазначити: номер свідоцтва, який стосується права автора на твір; номер заявки; дату подання заявки; дату реєстрації; назву твору; повне ім’я або повне офіційне найменування суб’єкта (суб’єктів) авторського права та його (їх) адресу; адресу для листування. Дублікат свідоцтва видається автору або особі, яка має авторське право, або довіреній особі безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в клопотанні.

Підстави для відмови: Невідповідність клопотання вимогам щодо його оформлення; ненадходження плати за видачу дубліката свідоцтва; невідповідність плати за видачу дубліката свідоцтва встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: