Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

Назва послуги: Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

Адміністративний збір: За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір: для фізичних осіб - 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; для юридичних осіб - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За видачу свідоцтва: для фізичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб - 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги: 60 календарних днів

Результат надання: Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір або рішення про відмову у реєстрації.

Способи отримання результату: Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент) заявки. Укрпатент може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі заявка до розгляду не приймається. Подання до Укрпатенту документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, здійснюється у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється Укрпатентом у двомісячний строк від дати подання заявки. Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред’явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.

Підстави для відмови: 1. Підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації є невідповідність документів встановленим вимогам щодо переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та оформлення матеріальної форми твору.; 2. У разі неодержання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: