Державна реєстрація потужностей оператора ринку

Назва послуги: Державна реєстрація потужностей оператора ринку

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 15 робочих днів

Результат надання: Рішення ДПСС про внесення або відмову у внесенні вашої потужності до реєстру, а також унікальний номер потужності в разі її успішної реєстрації

Способи отримання результату: Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі. Потужностям у реєстрі присвоюється особистий реєстраційний номер. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності оператор ринку зобов’язаний подати (надіслати) до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, яка засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи та реєструється територіальним органом компетентного органу в день її надходження. Заяву щодо реєстрації потужності оператора ринку харчових продуктів, якщо потужність не потребує отримання експлуатаційного дозволу, можна заповнити та подати в електронному вигляді на порталі Дія або особисто звернутись до териториальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Форма заяви визначена згідно з додатком 1 до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/47/f454504n86.doc Рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову у такій реєстрації приймається протягом 10 календарних днів після отримання відповідної заяви оператора ринку. Копія рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову у такій реєстрації надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним заяви про державну реєстрацію потужності територіальний орган компетентного органу не прийняв рішення про відмову у державній реєстрації потужності або не надав копії такого рішення оператору ринку.

Підстави для відмови: 1. Заява про державну реєстрацію потужності не відповідає формі, наведеній у додатку 1 до Порядку; 2. У заяві про державну реєстрацію потужності оператором ринку надано неповну інформацію.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: