Висновок державної екологічної експертизи

Назва послуги: Висновок державної екологічної експертизи

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 1. до 45 календарних днів, з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, -до 120 днів; 2. за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.

Результат надання: Висновок державної екологічної експертизи.

Способи отримання результату: Особисто за довіреністю або поштою

Підстави для відмови: Подання заявником документів з порушенням вимог Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870 та невідповідність природоохоронному законодавству (стаття 28 Закону України «Про екологічну експертизу», ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»).

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: