Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції)

Назва послуги: Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 30 днів з дня їх надходження. У разі необхідності отримання висновку наукового органу строк розгляду поданих документів продовжується на 30 днів. У разі подання заявником документів з порушенням вимог Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових рибі виробленої з них продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 953, його заява про видачу дозволу або сертифіката залишається без розгляду, про що він повідомляється у тижневий строк з дня реєстрації відповідної заяви.

Результат надання: 1. Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції). 2. Відмова у видачі дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції). Дозволи або сертифікати для ввезення (імпорту) в Україну зразків CITES видаються лише на зразки видів, занесених до Додатку І CITES.

Способи отримання результату: Особисто за довіреністю або поштою

Підстави для відмови: Подання заявником документів з порушенням вимог Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, частині осетрових рибі виробленої з них продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 953.

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: