Видача дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Назва послуги: Видача дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 45 днів з дня надходження клопотання

Результат надання: 1.Видача дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі; 2. Відмова у видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

Способи отримання результату: Особисто, за довіреністю або поштою

Підстави для відмови: Надходження науково обґрунтованої інформації про небезпеку генетично модифікованих організмів для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням; відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробування); відсутність методів і методик ідентифікації генетично модифікованих організмів, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених у встановленому порядку в Україні; виявлення у клопотанні та документах, які подаються разом з ним, недостовірних відомостей; порушення вимог до оформлення і змісту клопотання та/або подання необхідних документів у неповному обсязі.

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: