Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

Назва послуги: Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

Адміністративний збір: 0,13 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга

Строк надання послуги: Виправлення виявленої помилки здійснюється протягом 1 робочого дня після отримання виправлених відомостей

Результат надання: Протокол виправлення помилки Заміна документу, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням Відмова у виправленні помилки

Способи отримання результату: Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє заінтересованих осіб не пізніше наступного дня про виправлення помилки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 або надає мотивовану відмову

Підстави для відмови: Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: