Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

Назва послуги: Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 14 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру.

Результат надання: Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про земельну ділянку Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Способи отримання результату: Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві. У разі подання заяви в електронній формі за власним кваліфікованим електронним підписом (печаткою) заявника за бажанням заявника видається також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку

Підстави для відмови: 1. Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора 2. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі) 3. Наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі 4. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Порядок оскарження: У судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: