Видача висновку щодо можливості дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних засобів

Назва послуги: Видача висновку щодо можливості дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних засобів

Адміністративний збір: Дублювання ідентифікаційних номерів транспортних засобів - 94 грн.; нанесення ідентифікаційних номерів транспортних засобів - 86 грн.

Строк надання послуги: 10 робочих днів, у разі необхідності проведення додаткових перевірок - 30 днів

Результат надання: Видача висновку щодо можливості: дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних засобів

Способи отримання результату: Суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до ГСЦ МВС повний пакет документів у паперовому вигляді

Підстави для відмови: Ненадання до Головного сервісного центру МВС повного пакета документів; Встановлення первинного ідентифікаційного номеру складових частин, з якими транспортний засіб раніше не проходив державну реєстрацію, реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку. Невідповідність ідентифікаційних номерів транспортного засобу, внесених до свідоцтва про реєстрацію, виявленим в результаті експертного дослідження. Порушення вимог пункту 32.3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 року №1306. Недотримання вимог пункту 9.5 Інструкції про порядок здійснення підрозділами МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків, затвердженої наказом МВС України №379 від 11.08.2010 року, та пункту 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженими постановою КМУ від 07.09.1998 року №1388.

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства України.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: