Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Назва послуги: Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі – анулювання свідоцтва) видається Міністерством юстиції України не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви про анулювання свідоцтва та документів, що до неї додаються.

Результат надання: Анулювання свідоцтва.

Способи отримання результату: Копія наказу про анулювання свідоцтва надсилається особі, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, із супровідним листом у триденний строк з дня видання наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва. Про анулювання свідоцтва особа, діяльність арбітражного керуючого якої припинена повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі наказу Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Підстави для відмови: Заява про анулювання свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана без передбачених законодавством документів або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог.

Порядок оскарження: В порядку адміністративного судочинства.