Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Назва послуги: Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Адміністративний збір: плата у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги: Документи щодо видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядаються протягом 15 днів з дня їх надходження.

Результат надання: 1. Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 2. Відмова у видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Способи отримання результату: Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва. Копія наказу про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю надсилається заявникові із супровідним листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про відмову у видачі свідоцтва.

Підстави для відмови: Заява про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю залишається без розгляду, якщо вона подана без передбачених законодавством документів або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату звернення особи до Міністерства юстиції України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтва, а саме: втрата особою громадянства України; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

Порядок оскарження: Відмова у видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржена в суді у порядку адміністративного судочинства.