Видача дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Назва послуги: Видача дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Видача дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі – дублікат свідоцтва) видається Мііністерством юстиції України не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви про видачу дубліката свідоцтва та документів, що до неї додаються.

Результат надання: Видача дубліката свідоцтва або відмова у видачі дубліката свідоцтва.

Способи отримання результату: Про видачу дублікату свідоцтва арбітражний керуючий повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного наказу Мііністерства юстиції України на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Дублікат Свідоцтва вручається особисто арбітражному керуючому, або його представнику за довіреністю. У випадку, якщо арбітражний керуючий, або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня видачі наказу Мііністерства юстиції України про видачу дубліката свідоцтва на його ім'я не звернувся до Мін'юсту для його вручення, свідоцтво надсилається рекомендованим листом на адресу арбітражного керуючого.

Підстави для відмови: Заява про видачу дубліката свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана без передбачених законодавством документів або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог.

Порядок оскарження: В порядку адміністративного судочинства.