Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Назва послуги: Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі – свідоцтво) видається Мін’юстом України без обмеження строку дії не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі – Комісія) про видачу свідоцтва особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит.

Результат надання: Видача свідоцтва або відмова у видачі свідоцтва.

Способи отримання результату: Про видачу свідоцтва арбітражний керуючий повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного наказу Мін’юсту на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Свідоцтво вручається особисто арбітражному керуючому, або його представнику за довіреністю. У випадку, якщо арбітражний керуючий, або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня видачі наказу Мін’юсту про видачу свідоцтва на його ім'я не звернувся до Мін'юсту для його вручення, свідоцтво надсилається рекомендованим листом на адресу арбітражного керуючого

Підстави для відмови: У випадку, якщо на момент надходження рекомендації Комісії про видачу свідоцтва до Мін’юсту України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтва особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого: - втрата особою громадянства України; - набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким особу засуджено за вчинення корисливого злочину або позбавлено права обіймати керівні посади; - набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмеження її дієздатності, визнання її безвісно відсутньою або померлою або про застосування до неї примусових заходів медичного характеру; - неможливість особою здійснювати діяльність арбітражного керуючого за станом здоров’я; - виявлення неправдивих відомостей у документах, які були подані для вирішення Комісією питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та необхідних для отримання свідоцтва; - смерть особи.

Порядок оскарження: В порядку адміністративного судочинства.