Видача свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Назва послуги: Видача свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до ЦЕКК та може бути продовжений до 45 днів.

Результат надання: Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта або відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії.

Способи отримання результату: Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта видається фахівцю в робочий час за місцезнаходженням адміністративної будівлі Мін'юсту або надсилається рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в заяві про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК.

Підстави для відмови: Особі, яка має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації у разі: 1) визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною; 2) наявності судимості; 3) накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення); 4) відсутності відповідної вищої освіти; 5) нескладення кваліфікаційного іспиту.

Порядок оскарження: Рішення комісії може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.