Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Назва послуги: Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви

Результат надання: Свідоцтво про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Способи отримання результату: Свідоцтво видається в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України. Держкомтелерадіо повідомляє заявника про результати розгляду у письмовій формі

Підстави для відмови: Уповноважений орган відмовляє суб’єктові господарювання у видачі свідоцтва у разі, якщо: суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру; в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання; інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону

Порядок оскарження: Оскарження результату надання адміністративної послуги може адресуватися керівнику уповноваженого органу (Державного комітету телебаченні і радіомовлення України), розглядається в термін згідно з чинним законодавством

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: