Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше

Назва послуги: Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше

Адміністративний збір: 116,34 грн.

Строк надання послуги: Посвідчення видається протягом 15 робочих днів з дня прийняття необхідних документів, передбачених законодавством.

Результат надання: Видача посвідчення біженця або відмова від його оформлення та видачі.

Способи отримання результату: Після отримання іноземцем або особою без гро Рішення про відмову у оформленні, обміні або видачі посвідчення біженця може бути оскаржено до СУДУ В установленому ПОРЯДКУ мадянства повідомлення про прийняття ДМС України рішення про визнання його біженцем він особисто звертається до територіального органу ДМС України за місцем проживання та подає документи, необхідні для оформлення посвідчення біженця вперше. Якщо біженцем визнано дитину розлучену із сім'єю, документи подаються законним представником такої дитини. У разі оформлення посвідчення біженця замість втраченого або викраденого та обміну посвідчення біженця Іноземець або особа без громадянства особисто звертається до територіального органу ДМС України за місцем проживання та подає документи, необхідні для такого оформлення або обміну посвідчення біженця. Для оформлення посвідчення біженця замість втраченого або викраденого та обміну посвідчення біженця дитині розлученій із сім'єю, документи подаються законним представником такої дитини.

Підстави для відмови: Відсутність рішення ДМС України про визнання Іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні; Відсутність усіх необхідних документів, передбачених законодавством; Наявність рішення ДМС України про втрату або позбавлення статусу біженця, чи скасування рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у оформленні, обміні або видачі посвідчення біженця може бути оскаржено до суду в установленому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: