Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Назва послуги: Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Адміністративний збір: 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян - у разі подання документів фізичною особою; 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі подання документів юридичною особою. Від унесення плати звільняються інваліди 1-ї і 2-ї груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, діти-сироти у разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Строк надання послуги: У строк до 2 робочих днів; у строк до двадцяти робочих днів - у разі відсутності зразка відповідного підпису посадової особи, яка підписала документ, та відбитку печатки та/або штампа, проставлених на ньому, а також у разі необхідності здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, у випадку відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності.

Результат надання: Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Способи отримання результату: Документи, подані для проставлення апостиля, видаються: - заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві; - іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

Підстави для відмови: У проставленні апостиля відмовляється, якщо: - документ призначається для користання в країні, яка не приєдналася до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції; - текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження; - документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби факсимільного зв’язку; - у документі є незастережені виправлення або дописки; - до повноважень Міністерства юстиції України не входить проставлення постиля на поданому документі; - не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів; - для проставлення апостиля подано оригінали офіційних документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР; - відсутність одного з документів, необхідних для отримання послуги; - не підтверджено якість особи, в якій вона виступала, справжність підпису на документі якої перевіряється при проставленні апостиля; - документ не відповідає зразку або формі, встановленому на дату його видачі та/або не відповідає вимогам щодо складу та порядку розміщення обов’язкових реквізитів, який повинен містити такий документ.

Порядок оскарження: Дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: