Видача суб’єктам господарювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

Назва послуги: Видача суб’єктам господарювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

Адміністративний збір: Три неоподатковувані мінімуми доходів громадян

Строк надання послуги: Розгляд та перевірка документів, поданих суб’єктом господарювання, – у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) днів від дати їх подання. За результатами розгляду та перевірки документів сертифікат суб’єкта оціночної діяльності видається в двотижневий строк.

Результат надання: Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Способи отримання результату: - безпосередньо суб’єктом господарювання (приватним підприємцем або керівником юридичної особи) за наявності документа, що посвідчує особу; - фізичною особою за наявності відповідного доручення та документа, що посвідчує особу.

Підстави для відмови: 1) неподання суб’єктом господарювання принаймні одного з документів з переліку документів, необхідних для отримання сертифіката; 2) недійсність або недостовірність хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних; 3) ліквідація суб’єкта господарювання; 4) виявлення порушень статті 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» за час дії попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката; 5) набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов’язані з проведенням ними неякісної оцінки майна; 6) наявність серед оцінювачів, які зазначені у довідці, оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб‘єктів господарювання, які подали заяву про видачу сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; 7) відсутність у штатному складі суб‘єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат; 8) наявність у суб’єкта господарювання ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

Порядок оскарження: У порядку, встановленому чинним законодавством.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: