Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Назва послуги: Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення запиту (при цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги)

Результат надання: Інформація з Єдиного реєстру об'єктів державної власності: 1) відомості відповідно до зазначеної у запиті інформації; 2) витяг по окремому об'єкту

Способи отримання результату: особисто або поштою

Підстави для відмови: 1) відомості або витяг не надаються якщо: - відомості про об'єкт, що зазначені у запиті, не ідентифікують об'єкт (відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності); - інформація, зазначена у запиті, не збігається з відомостями Єдиного реєстру об'єктів державної власності; 2) витяг по окремому об'єкту не надається якщо: - в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності відомості відсутні; - запитувач не є його суб'єктом управління та/або балансоутримувачем.

Порядок оскарження: У судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: