Видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Назва послуги: Видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 3 робочі дні

Результат надання: Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Способи отримання результату: Безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано Заяву. Видається особисто фізичній особі за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, або її представнику (за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу такого представника, ксерокопії (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя, та довіреності). Інформацію, що зазначається у документі "Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків", можна отримати за допомогою електронних сервісів ДПС в один із таких способів: у разі подання заяви засобами інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua та через офіційний веб-портал ДПС, інформація надається засобами цієї системи; у разі подання заяви до "Єдиного вікна подання електронної звітності", програмне забезпечення якого розміщено на офіційному веб-порталі ДПС у розділі "Електронна звітність", інформація направляється на електронну адресу фізичної особи - платника податків

Підстави для відмови: Відсутність у запитувача законних підстав для отримання запитуваної інформації або у разі, якщо в Заяві не вказані обов’язкові реквізити, вона не підписана, не містить дати, подані документи не відповідають пункту 4 розділу X Положення чи не підтверджують права заявника щодо представництва фізичної особи для отримання відомостей про неї з Державного реєстру