Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої на території пам’яток національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях

Назва послуги: Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої на території пам’яток національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом одного місяця

Результат надання: Отримання висновку Міністерства культури України (у формі листа) про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову в такому погодженні

Способи отримання результату: Видається заявникові в письмовому вигляді

Підстави для відмови: 1. Подання неповного комплекту документів або виявлення в них недостовірних відомостей. 2. Невідповідність положень проекту землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації. 3. Неналежне оформлення проекту землеустрою. 4. Погодження проекту землеустрою не належить до компетенції Міністерства культури України.

Порядок оскарження: У встановленому законом порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: