Погодження науково-проектної документації на виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення

Назва послуги: Погодження науково-проектної документації на виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом одного місяця

Результат надання: Видача погодженої науково-проектної документації, на титульних аркушах примірників якої проставлено штамп "ПОГОДЖЕНО" з відповідним номером погодження, підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Міністерства культури України. Умови реалізації проекту, програми (за наявності) зазначаються у листі Міністерства культури України або обґрунтованої відмови в її наданні.

Способи отримання результату: Видається заявникові в письмовій формі

Підстави для відмови: 1) подання неповного комплекту документів згідно із встановленим вичерпним переліком; 2) виявлення в поданих документах недостовірних відомостей

Порядок оскарження: У встановленому законом порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: