Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт: на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини

Назва послуги: Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт: на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом одного місяця

Результат надання: Одержувач адміністративної послуги отримує погодження або мотивовану відмову Міністерства культури України

Способи отримання результату: Видається заявникові в письмовій формі

Підстави для відмови: 1) подання неповного комплекту документів згідно із встановленим вичерпним переліком, виявлення в поданих документах недостовірних відомостей; 2) невідповідність вимогам щодо оформлення визначених законодавством та державно будівельними нормами.

Порядок оскарження: У встановленому законом порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: