Реєстрація статуту (положення) релігійного центру (управління)

Назва послуги: Реєстрація статуту (положення) релігійного центру (управління)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Від одного до трьох місяців

Результат надання: Кінцевим етапом надання адміністративної послуги є отримання одержувачем однієї копії наказу Міністерства культури України про реєстрацію статуту (положення) релігійної організації (змін до них), що засвідчена у встановленому порядку, та двох екземплярів статуту (положення) з відміткою про їх реєстрацію.

Способи отримання результату: Отримання представниками релігійної організації

Підстави для відмови: У реєстрації статуту (положення) релігійної організації (змін до них) може бути відмовлено, якщо її статут (положення) (зміни до них) або діяльність суперечать чинному законодавству. Діяльністю релігійної організації, що суперечить чинному законодавству та може бути припинена у судовому порядку, згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», вважаються: – вчинення релігійною організацією дій, недопустимість яких передбачена статтями 3, 5 і 17 цього Закону; – поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з посяганнями на життя, здоров’я, свободу і гідність особи; – систематичне порушення релігійною організацією встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо); – спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов’язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій. У разі відмови у наданні адміністративної послуги заявнику протягом десяти днів з дати прийняття відповідного рішення направляються письмове повідомлення.

Порядок оскарження: У встановленому законом порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: