Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегату транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів

Назва послуги: Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегату транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів

Адміністративний збір: 98 гривень 00 копійок

Строк надання послуги: Не повинен перевищувати 10 робочих днів з дати одержання заяви про видачу погодження (висновку)

Результат надання: Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегату транспортного засобу або на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів чи листа з обгрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги

Способи отримання результату: Отримання погодження (висновку) або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.

Підстави для відмови: Подання неповного пакету документів, наявність у наданих документах відомостей, що не відповідають дійсності, невідповідність конструкції та технічного стану у разі переобладнання транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, стандартам, правилам і нормам, які діють на території України.

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства України

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: