Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект)

Назва послуги: Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект)

Адміністративний збір: Три символи - 300 грн.; кожний наступний (до 8 символів) - 90 грн.; графічний елемент- 500 грн

Строк надання послуги: Один місяць (з моменту передачі одного примірника затвердженого макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків)

Результат надання: Видача номерного знака, що виготовлений на індивідуальне замовлення його власника та довідки про оформлення номерного знака, виготовленого на індивідуальне замовлення, або листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги

Способи отримання результату: Особисте звернення суб'єкта звернення або уповноваженої ним особи до суб'єкта надання адміністративної послуги

Підстави для відмови: 1. Невідповідність документів установленим вимогам; 2. Недотримання вимог пунктів 5-9 розділу 1 Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальним замовленням їх власників, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2016 року № 174

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства України

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: