Державна реєстрація косметичних засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням

Назва послуги: Державна реєстрація косметичних засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 120 днів

Результат надання: Отримання рішення про внесення продукції до Реєстру

Способи отримання результату: Інформування про прийняття рішення про внесення продукції до Реєстру або про відмову у її реєстрації з обґрунтуванням причин відмови

Підстави для відмови: 1.Неналежне оформлення або ненадання вичерпного переліку документів, визначених п. 9 зазначеної Інформаційної картки 2. Негативні висновки державної екологічної та/або санітарно-епідеміологічної експертизи косметичних засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням 3. Надходження науково обґрунтованої інформації щодо небезпеки продукції для здоров'я людини або навколишнього природного середовища у разі використання її за цільовим призначенням

Порядок оскарження: Відповідно до вимог чинного законодавства

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: