Надання підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення

Назва послуги: Надання підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Підтвердження про державну реєстрацію медичного виробу надсилається (видається) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття заяви

Результат надання: Підтвердження про державну реєстрацію медичного виробу за встановленою формою

Способи отримання результату: Поштою, особисто або через уповноважену особу

Підстави для відмови: Відповідно до пункту 14 Порядку підтвердження про державну реєстрацію медичних виробів не надається, якщо: дані щодо медичного виробу відсутні в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення; строк дії свідоцтва про державну реєстрацію медичних виробів вичерпаний; дані в документах, наданих заявником, недостовірні.

Порядок оскарження: Заявник має право оскаржити рішення в порядку, установленому чинним законодавством