Видача довідки про особу, яка добровільно повертається

Назва послуги: Видача довідки про особу, яка добровільно повертається

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Довідка видається через десять днів з моменту подання іноземцем та особою без громадянства або їх законним представником до територіального органу ДМС заяви про добровільне повернення, у випадку прийняття цим органом, за результатами розгляду заяви, рішення про добровільне повернення заявника

Результат надання: Довідка про особу, яка добровільно повертається (встановленого зразка), є підставою для тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України на строк до завершення процедури добровільного повернення (до 60 діб з моменту подання заяви про добровільне повернення), що надає можливість поновити паспортні документи, придбати квитки для повернення тощо.

Способи отримання результату: Про прийняте рішення територіальний орган Державної міграційної служби України повідомляє іноземцю та особі без громадянства

Підстави для відмови: Рішення про відмову в добровільному поверненні приймається щодо іноземців та осіб без громадянства: - до яких відповідно до закону прийнято рішення щодо заборони виїзду за межі України; - яких засуджено за вчинення злочину, - до закінчення строку відбування покарання або звільнення від покарання; - якщо виїзд їх за межі України суперечить інтересам забезпечення національної безпеки, - до припинення обставин, що перешкоджають виїзду; - виїзд яких за рішенням суду тимчасово відкладено до виконання ними майнових зобов’язань перед фізичними та юридичними особами в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Порядок оскарження: В установленому законодавством порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: