Внесення змін до відомостей, що містяться у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Назва послуги: Внесення змін до відомостей, що містяться у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Адміністративний збір: 600,00 грн

Строк надання послуги: 30 календарних днів

Результат надання: 1 Внесення змін до відомостей про сорт рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні 2 Відмова у внесенні змін до відомостей про сорт рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Способи отримання результату: Зміни до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, вносяться за ініціативою особи, яка є власником або підтримувачем, за умови сплати збору за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин. Для внесення змін до відомостей, зазначених у Реєстрі, власник або підтримувач подає до Мінекономіки клопотання, складене в довільній формі державною мовою, та необхідний перелік документів. Внесення до Реєстру відомостей про сорт рослин та змін до них здійснюється за рішенням Мінекономіки протягом десяти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, про що повідомляється заявнику.

Підстави для відмови: Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів